Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

   
UWAGA
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24.12.2019 - 06.01.2020 
   
     

Lp.


Nazwa szkolenia 

STYCZEŃ

cena
Podstawowe przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

1

Przeszkolenie w zakresie Indywidualne techniki ratunkowe               minimum 11 osób

wg naboru 

240,-

2

Przeszkolnie w zakresie ochrona przeciwpożarowa  - stopnia podstawowego
minimum 6 osób

wg naboru

230,-

3

Przeszkolenie w zakresie elemententarne zasady udzielanie pierwszej pomocy medycznej                                                                             minimum 5 osób

wg naboru

180,-

4

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialność wspólnej                                                                                              minimum 7 osób

 wg naboru

220,-

5

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony statku
minimum 5 osób

wg naboru

120,-

6

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony                                                                                                               minimum 5 osób

wg naboru

140,-Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

1

Przeszkolenie w zakresie ochrona przeciwpożarowa  - stopnia wyższego
minimum 8 osób

wg naboru

330,-

2

Przeszkolenie w zakresie udzialnia pierwszej pomocy medycznej
minimum 7 osób

wg naboru 230,-

3

Przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
minimum 6 osób

wg naboru

550,-

4

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika
minimum 6 osób

wg naboru

330,-

5

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa st.ratownika
minimum 4 osoby

wg naboru

600-

6

Obsługa i wykorzystanie ECDIS
minimum 3 osoby 

wg naboru

1300,-Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne

1

Przeszkolenie w zakresie Eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych  oraz chemikaliów - stopień podstawowy
minimum 6 osób

wg naboru

320,-

2

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy
minimum 6 osób

wg naboru 

310,-

3

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbirnikowców do przewozu produktów naftowych/chemikaliów/gazów skroplonych - stopień wyższy 

wg naboru

630,-

4

Przeszkolenie w zakresie Kieowania Tłumem
minimum 4 osoby

wg naboru

160,-


5

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługających pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 
minimum 4 osoby

 
wg naboru
160,-

6

Przeszkolenie w zakresie Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich 
minimum 4 osoby

wg naboru

260,-

7

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
minimum 5 osób

wg naboru

260,-

8

Przeszkolenie w zakresie Dowodzenia siłownią okrętową
minimum 2 osoby

wg naboru

1800,-

9 Przeszkolenie w zakresie Nautyczne Dowodzenie statkiem
minimum 2 osoby

wg naboru 1800,-

10

Wykorzystanie radaru i ARPA - poziom operacyjny

wg naboru

1300,-

11

Wykorzystanie radaru i ARPA - poziom zarządzania

wg naboru

1100,-

       


Przeszkolenia uaktualniające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

1

Przeszkolenie uaktualnijące w zakresie Indywidualne techniki ratunkowe
minimum 12 osób

08,22

170,-

2

Przeszkolenie uaktulniające w zakresie ochrona przeciwpożarowa  - stopnia podstawowego
minimum 5 osób

07,21

150,-

3

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie  ochrona przeciwpożarowa -  stopnia wyższego 
minimum 4 osoby

14,28

200,-

4

Przeszkolenie uaktualniające świadectwa ratownika
minimum 4 osoby

15,29

200,-

5

Przeszkolenie uaktualniające świadectwa starszego ratownika 
minimum 6 osób

wg naboru

200,-

6

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowanie opieki medycznej  nad chorym
minimum 4 osoby

wg naboru

200,-Szkolenia kwalifikacyjne*

1

Marynarz Wachtowy
minimum 7 osób

   12 listopad

1500,-

2

Starszy Marynarz - przygotowanie do egzaminu

wg naboru

1700,-

3

Szyper II klasy, Szyper I klasy

wg naboru

3500,-

4

Oficer Wachtowy

wg naboru

8000,-

5

Starszy Oficer

trwa

6000,-


6


Starszy oficer  pokład - absolwenci-kurs skrócony


wg naboru

3800,-

7

Elektromonter
minimum 8 osób

wg naboru

2500,-

8

Motorzysta Wachtowy

wg naboru

1800,-

9

Starszy Motorzysta

wg naboru

2500,-

10

Oficer Mechanik Wachtowy

wg naboru

8000,-

11

Drugi  Oficer Mechanik

wg naboru

6000,-

12

Drugi Oficer Mechanik-absolwenci - kurs skrócony

wg naboru

3800,-

13. Starszy Oficer Mechanik - przygotowanie do egzaminu 

wg naboru 2000,-

 * Ceny szkoleń kwalifikacyjnych nie zawierają opłaty za egzamin teoretyczny w CMKE

* ceny przeszkoleń nie zawierają opłaty za wydanie certyfikatu
   Koszt wydania certyfikatu wynosi - 20,00 zł
     
Planujemy rozpocząć szkolenie kwalifikacyjne - marynarz wachtowy - dział pokładowy -poziom pomocniczy 
data rozpoczęcia
- 13.01.2020 r.


Planujemy rozpocząć szkolenie kwalifikacyjne - szypra II klasy  - data rozpoczęcia - 10.01.2020 r.


      
                                                       Zapraszamy do NAS !!!