Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

       Lp.
Nazwa szkolenia

styczeń


cena
Podstawowe przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

1

Przeszkolenie w zakresie Indywidualne techniki ratunkowe

 wg naboru

240,-

2

Przeszkolnie w zakresieoOchrona przeciwpożarowa  - stopnia podstawowego

wg naboru

230,-

3

Przeszkolenie w zakresie elemententarne zasady udzielanie pierwszej pomocy medycznej

wg naboru

180,-

4

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialność wspólnej

 wg naboru

220,-

5

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony statku

wg naboru

120,-

6

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

17

140,-Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

1

Przeszkolenie w zakresie ochrona przeciwpożarowa  - stopnia wyższego

wg naboru

330,-

2

Przeszkolenie w zakresie udzialnia pierwszej pomocy medycznej

wg naboru 230,-

3

Przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

wg naboru

550,-

4

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

wg naboru

330,-

5

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa st.ratownika

wg naboru

600-

6

Obsługa i wykorzystanie ECDIS

wg naboru

1300,-Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne

1

Przeszkolenie w zakresie Eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych  oraz chemikaliów - stopień podstawowy

wg naboru

320,-

2

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

wg naboru 

310,-

3

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbirnikowców do przewozu produktów naftowych/chemikaliów/gazów skroplonych - stopień wyższy 

wg naboru

630,-

4

Przeszkolenie w zakresie Kieowania Tłumem

wg naboru

160,-


5

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługających pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 

wg naboru 160,-

6

Przeszkolenie w zakresie Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich 

wg naboru

260,-

7

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

wg naboru

260,-

8

Przeszkolenie w zakresie Dowodzenia siłownią okrętową

wg naboru

1800,-

9 Przeszkolenie w zakresie Nautyczne Dowodzenie statkiem

wg naboru 1800,-

10

Wykorzystanie radaru i ARPA - poziom operacyjny

wg naboru

1300,-

11

Wykorzystanie radaru i ARPA - poziom zarządzania

wg naboru

1100,-

       


Przeszkolenia uaktualniające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

1

Przeszkolenie uaktualnijące w zakresie Indywidualne techniki ratunkowe

23 

170,-

2

Przeszkolenie uaktulniające w zakresie ochrona przeciwpożarowa  - stopnia podstawowego

22

150,-

3

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie  ochrona przeciwpożarowa -  stopnia wyższego

25

200,-

4

Przeszkolenie uaktualniające świadectwa ratownika

wg naboru

200,-

5

Przeszkolenie uaktualniające świadectwa starszego ratownika 

wg naboru

200,-

6

Przeszkolenie uaktualnijące w zakresie sprawowanie opieki medycznej  nad chorym

wg naboru

200,-Szkolenia kwalifikacyjne*

1

Marynarz Wachtowy

wg naboru

1500,-

2

Starszy Marynarz - przygotowanie do egzaminu

wg naboru

1700,-

3

Szyper II klasy, Szyper I klasy

wg naboru

3500,-

4

Oficer Wachtowy

wg naboru

8000,-

5

Starszy Oficer

wg naboru

6000,-


6


Starszy oficer  pokład - absolwenci-kurs skrócony


wg naboru

3800,-

7

Elektromonter

wg naboru

2500,-

8

Motorzysta Wachtowy

wg naboru

1800,-

9

Starszy Motorzysta

wg naboru

2500,-

10

Oficer Mechanik Wachtowy

wg naboru

8000,-

11

Drugi  Oficer Mechanik

wg naboru

6000,-

12

Drugi Oficer Mechanik-absolwenci kurs skrócony

wg naboru

3800,-

13. Starszy Oficer Mechanik - przygotowanie do egzaminu 

wg naboru 2000,-

 * Ceny kursów kwalifikacyjnych nie zawierają opłaty za egzamin teoretyczny w CMKE

* ceny kursów nie zawierają opłaty za wydanie certyfikatu
   Koszt wydania certyfikatu wynosi - 20,00 zł
                                   
                                     Zapraszamy !!!

kurs marynarza wachtowego - rozpoczynamy 28.01.2019 r.