Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

W naszym Ośrodku są organizowane kursy we współpracy z SEP w Szczecinie. Kursy organizujemy w naszym Ośrodku w Świnoujściu, wg naboru. Także egzaminy odbywają się w naszym Ośrodku.
CENY PROMOCYJNE NA WSZYSTKIE KURSY!
  1. [Grupa 1Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych (bez pomiarów). Opłata: 200 zł.
  2. [Grupa 1Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi. Opłata: 300 zł.
  3. [Grupa 1Pomiary kontrolne i ochronne (dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych). Opłata: 150 zł.
  4. [Grupa 2 Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych - wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi. Opłata: 150 zł.
  5. [Grupa 3Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi. Opłata 150 zł.

Dla grup zorganizowanych – ceny negocjowane.
Informacje na temat sposobu wpłaty i numeru konta są dostępne e-mailem, na telefon lub w biurze.
Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę; od dnia 01 stycznia 2014 r. - 168,00 zł (podst. prawna: Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141,Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. - Dz.U. nr 89/2003 poz.828).