MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY
AKADEMII MORSKIEJ w Szczecinie

72-600 Świnoujście, ul. Komandorska 5
tel/fax: (0 prefix 91) 321-72-61, 321-72-62, e-mail: mos@am.szczecin.pl
 

Kursy SEP:

Terminy seminarium: 14.01.2015r.

Wnioski na egzamin:

Wniosek D1 dozór
Wniosek D2 dozór
Wniosek D3 dozór
Wniosek E1 eksploatacja
Wniosek E2 eksploatacja
Wniosek E3 eksploatacja


Foto galeria MOS

 

 


CENY PROMOCYJNE NA WSZYSTKIE KURSY

W naszym Ośrodku są organizowane kursy we współpracy z SEP w Szczecinie. Kursy organizujemy w naszym Ośrodku w Świnoujściu, wg naboru. Także egzaminy odbywają się w naszym Ośrodku.

1. [Grupa 1] Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych (bez pomiarów). Opłata: 200.

2. [Grupa 1] Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi. Opłata: 300.

3. [Grupa 1] Pomiary kontrolne i ochronne (dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych). Opłata: 150.

4. [Grupa 2 ] Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych - wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi.Opłata: 150.

5. [Grupa 3] Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi. Opłata 150.

Dla grup zorganizowanych ceny negocjowane.

Informacje na temat sposobu wpłaty i numeru konta są dostępne e-mailem, na telefon lub w biurze.

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę; od dnia 01 stycznia 2014r. - 168,00 zł (podst.prawna: Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141,Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. - Dz.U. nr 89/2003 poz.828).

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 
design/grafika:
tel. 601 53 67 12
webmaster

.