MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY
AKADEMII MORSKIEJ w Szczecinie

72-600 Świnoujście, ul. Komandorska 5
tel/fax: (0 prefix 91) 321-72-61, 321-72-62, e-mail: mos@am.szczecin.pl
 

Szkolenia podstawowe
odbywane w Ośrodku:

INDYWIDUALNE
TECHNIKI
RATUNKOWE

PODSTAWOWY
KURS
PRZECIWPOŻAROWY

PIERWSZA POMOC
MEDYCZNA

BEZPIECZEŃSTWO
OSOBISTE A
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WSPÓLNA

 

 


SZKOLENIA MORSKIE:
SZKOLENIA PODSTAWOWE

INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE
PERSONAL SURVIWAL TECHNIQUE

Wymagane dokumenty: aktualne świadectwo zdrowia (dotyczy wszystkich członków załóg).

Szkolenie omawia rodzaje zagrożeń na morzu, wyposażenie ratunkowe statku, techniki ewakuacji
ludzi ze statku, techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza, ewakuację załogi ze statku przez
śmigłowiec.

PODSTAWOWY KURS PRZECIWPOŻAROWY
BASIC FIRE FIGHTING

Wymagane dokumenty: świadectwo zdrowia (dotyczy wszystkich członków załóg).

Szkolenie omawia podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej, teorię pożaru, przyczyny powstawania
pożarów na statkach, zasady wykrywania i zapobiegania pożarom, budowa i rozmieszczenie sprzętu
pożarniczego, organizacja i techniki walki z pożarem, zagrożenia powstające podczas walki z pożarem.

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA
ELEMENTARY FIRST AID

Wymagane dokumenty: świadectwo zdrowia (dotyczy wszystkich członków załóg).

Szkolenie omawia anatomię i fizjologię organizmu, postępowanie w przypadkach utraty przytomności,
krwawień, oparzeń, opanowywanie szoków. Ratowanie i transportowanie poszkodowanego.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNA
PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES

(dotyczy wszystkich członków załóg).

Szkolenie omawia rodzaje zagrożeń na statku, sygnały i alarmy na statku, sposoby prewencji zagrożeń.
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy na różnych rodzajach statków.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 
design/grafika:
tel. 601 53 67 12
webmaster

.