MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY
AKADEMII MORSKIEJ w Szczecinie

72-600 Świnoujście, ul. Komandorska 5
tel/fax: (0 prefix 91) 321-72-61, 321-72-62, e-mail: mos@am.szczecin.pl
 

Szkolenia wyższego
stopnia odbywane
w Ośrodku:

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

PIERWSZA POMOC
MEDYCZNA

RATOWNIK MORSKI

 

 


SZKOLENIA MORSKIE:
SZKOLENIA WYŻSZEGO STOPNIA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ADVANCED FIRE FIGHTING

Wymagane dokumenty: świadectwo zdrowia, kurs pożarowy stopnia podstawowego (dotyczy członków załóg
wyznaczonych do kierowania akcją p. poż.

Szkolenie omawia teorię pożaru, prewencję pożarową na statku, organizację walki z pożarem, walka z pożarami ładunków
niebezpiecznych, ogólne procedury walki z pożarami.

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA
MEDICAL FIRST AID

Wymagane dokumenty: świadectwo zdrowia, elementarne przeszkolenie medyczne (dotyczy członków załogi
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy na statku.

Szkolenie omawia budowę ciała i jego funkcje, badanie pacjenta, zatrucia, urazy kręgosłupa, oparzenia, złamania,
zatrzymanie akcji serca, radiowe porady medyczne, farmakologię, opiekę nad sprzętem medycznym.

RATOWNIK MORSKI
PROFICIENCY SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS

Wymagane dokumenty: aktualne świadectwo ITR, aktualne świadectwo zdrowia (dotyczy każdego członka załogi
wyznaczonego do kierowania zbiorczym środkiem ratunkowym).

Szkolenie omawia wyposażenie statku w środki ratunkowe i ratownicze, techniki ewakuacji ze statków i zasady
przetrwania na morzu, sygnalizację w niebezpieczeństwie środkami pirotechnicznymi, radiowe środki ratunkowe,
obsługę łodzi ratunkowo-ratowniczej, udzielanie pierwszej pomocy rozbitkowi.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 
design/grafika:
tel. 601 53 67 12
webmaster

.