MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY
AKADEMII MORSKIEJ w Szczecinie

72-600 Świnoujście, ul. Komandorska 5
tel/fax: (0 prefix 91) 321-72-61, 321-72-62, e-mail: mos@am.szczecin.pl
 

Szkolenia w Ośrodku

Szkolenia podstawowe

Szkolenia wyższe

Szkolenia specjalistyczne

 


SZKOLENIA

Wiedza i umiejętności zawodowe członków załóg statków morskich wymagają ciągłego doskonalenia.
Edukacja ludzi morza nie kończy się wraz z uzyskaniem odpowiedniego świadectwa lub dyplomu, ale musi
być kontynuowana w miarę wprowadzania do eksploatacji coraz to bardziej skomplikowanych technologicznie
statków, aby ich wiedza, umiejętności i kompetencje przystawały do aktualnych wymogów.

Taki pogląd na sprawy edukacji marynarzy znalazł szerokie odbicie w pracach i publikacjach Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO), z których najistotniejszą, dotyczącą szkolenia i kwalifikacji marynarzy jest Konwencja
STCW. Wraz z kursami (programami) modelowymi zalecanymi przez IMO, stanowi podstawę prowadzenia
działalności szkoleniowej.

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu prowadzi szereg szkoleń określonych przez załączniki Nr 1 i 2
do Certyfikatu Uznania dla Morskiego Ośrodka Szkoleniowego.:

szkolenia morskie podstawowe, wyższe, specjalistyczne,
szereg szkoleń dodatkowych.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 
design/grafika:
tel. 601 53 67 12
webmaster

.