Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Szkolenia kwalifikacyjne:
Czas trwania w zależności od kursu. 
 • Marynarz wachtowy (poziom pomocniczy w dziale pokładowym)

Do uzyskania świadectwa Marynarza Wachtowego wymagane jest ukończenie szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i 6 miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo Marynarza Wachtowego.

Czas trwania: ok 4 tygodni

 • Starszy marynarz (poziom pomocniczy w dziale pokładowym)
 • Szyper II klasy, Szyper I klasy (żegluga krajowa)
Do uzyskania dyplomu szypra II klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego marynarza, ukończenie szkolenia zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na ten dyplom. Dodatkowo  wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedzniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika.

Do uzyskania świadectwa szypra I klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończenie szkolenia zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na dyplom szypra I klasy żeglugi krajowej. 
Wymagane jest również posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika.

 • Oficer Wachtowy ( poziom operacyjny w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej)
Do uzyskania dyplomu Oficera Wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza, lub starszego marynarza, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej , ukończenie szkolenia na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarosowej. Dodatkowo posiadanie świadectwa ogólnego operatora GMDSS oraz świadectwa przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego dowodzenia statkiem i świadectwa ratownika.


 • Starszy Oficer (poziom zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej)
Do uzyskania dyplomu Starszego Oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowo 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.
Dodatkowo wymagane jest posiadanie świadectwa przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, a także wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania.

Do uzyskania dyplomu Starszego Oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowo 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego w tym conajmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,  ukończenie szkolenia na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Dodatkowo wymagane jest posiadanie świadectwa przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, a także wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania.

 • Starszy Oficer - skrócony dla absolwentów (poziom zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej)
Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych , których koniec przypadał na okres pomiędzy rokiem 2006-2011. 

Czas trwania:  8-9 tygodni

 • Elektromonter (poziom pomocniczy w dziale maszynowym)


 • Motorzysta Wachtowy (poziom pomocniczy w dziale maszynowym)
 • Starszy Motorzysta (poziom pomocniczy w dziale maszynowym)
 • Oficer Mechanik Wachtowy (poziom operacyjny w dziale maszynowym)
 • Drugi Oficer Mechanik (poziom zarządzania w dziale maszynowym)
 • Drugi Oficer Mechanik (poziom zarządzania w dziale maszynowym)
 • Starszy Oficer Mechanik (poziom zarządzania w dziale maszynowym)
 • Oficer Mechanik w Żegludze Krajowej

Szczegółowe informacje dostępne są w harmonogramie szkoleń.