Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE

PERSONAL SURVIWAL TECHNIQUE

Szkolenie omawia rodzaje zagrożeń na morzu, wyposażenie ratunkowe statku, techniki ewakuacji
ludzi ze statku, techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza, ewakuację załogi ze statku przez
śmigłowiec.
Wymagania wstępne: brak

czas trwania 3 dni, potrzebny sprzęt: kąpielówki/strój kąpielowy, ręcznik, klapki, czepek.

PODSTAWOWY KURS PRZECIWPOŻAROWY
BASIC FIRE FIGHTING

Szkolenie omawia podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej, teorię pożaru, przyczyny powstawania pożarów na statkach, zasady wykrywania i zapobiegania pożarom, budowę i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego, organizację i techniki walki z pożarem, zagrożenia powstające podczas walki z pożarem.
Wymagania wstępne: brak

czas trwania 2 dni

ELEMENTARNE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
ELEMENTARY FIRST AID

Szkolenie omawia anatomię i fizjologię organizmu, postępowanie w przypadkach utraty przytomności,
krwawień, oparzeń, opanowywanie szoków, ratowanie i transportowanie poszkodowanego.
Wymagania wstępne: brak

czas trwania 1 dzień.

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNA
PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES

Szkolenie omawia rodzaje zagrożeń na statku, sygnały i alarmy na statku, sposoby prewencji zagrożeń, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy na różnych rodzajach statków.

Wymagania wstępne: brak

czas trwania 4 dni

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY STATKU
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN SECURITY-AWARENESS

Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony

czas trwania 1 dzień

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY STATKU Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI OCHRONY
CERTIFICATE OF PROFICIENCY FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony

Wymagania wstępne: brak

czas trwania 1 dzień