Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

NAUTYCZNE DOWODZENIE STATKIEM

BRIDGE RESOURSE MANAGEMENT / BRIDGE TEAM MANAGEMENT

Szkolenie omawia umiejętności wykorzystywania uzdolnień członków załogi, skuteczne porozumiewanie się, strategię dowodzenia statkiem, ocenę sytuacji na mostku, rolę dowódcy w niebezpieczeństwie.
Dla osób posiadających dyplomy na poziomie zarządzania i operacyjnym w dziale pokładowym i dziale maszynowym.

czas trwania 4 dni

DOWODZENIE SIŁOWNIĄ OKRĘTOWĄ

INTERNATIONAL MANAGEMENT CODE MODEL TRAINING

Szkolenie omawia politykę w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska, odpowiedzialność i uprawnienia armatora i kapitana, opracowywanie planów statkowych. Obejmuje również analizę wypadków i sytuacji niebezpiecznych, utrzymanie statku i jego wyposażenia.

czas trwania 4 dni

OBSŁUGA I WYKORZYSTANIE ECDIS

CERTIFICATE OF TRAINING IN THE OPERATIONAL USE ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS

Wykorzystanie ECDIS w prowadzeniu bezpiecznej nawigacji, w tym w planowaniu podróży z uwzględnieniem potencjalnych niebezpieczeństw nawigacyjnych, dostępnych źródeł ostrzeżeń nawigacyjnych i pogodowych.

Wymagania wstępne: brak

czas trwania: 4 dni

WYKORZYSTANIE RADARU I ARPA - poziom operacyjny

CERTIFICATE OF TRAINING IN UTILIZING OF RADAR AND ARPA OPERATIONAL LEVEL

Wymagania wstępne:
 brak

czas trwania: 7 dni

WYKORZYSTANIE RADARU I ARPA - poziom zarządzania

CERTIFICATE OF TRAINING IN UTILIZING OF RADAR AND ARPA MANAGEMENT LEVEL

Wymagania wstępne: brak

czas trwania: 4 dni

EKSPLOATACJA ZBIORNIKOWCÓW STOPNIA PODSTAWOWEGO

CERTIFICATE OF TRAINING IN OIL AND CHEMICAL TANKER FAMILIARIZATION
CERTIFICATE OF TRAINING IN LIQUIFIED GAS TANKER FAMILIARIZATION

Uczestniczenie w bezpiecznych operacjach ładunkowych na zbiornikowcach do przewozu ropy i chemikaliów/ gazów skroplonych, podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom, stosowanie środków bezpieczeństwa i zasad BHP, przeprowadzanie akcji gaśniczych , reagowanie w sytuacjach zagrożenia, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Wymagania wstępne: ważne świadectwa z zakresu - ITR, ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej oraz elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

czas trwania 3dni

KIEROWANIE TŁUMEM

CERTIFICATE IN TRAINING IN CROWD MANAGEMENT

Znajomość i stosowanie środków ratunkowych i planów dowodzenia , niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych , wydawanie jasnych i precyzyjnych poleceń.

Wymagania wstępne: brak

czas trwania 1 dzień

BEZPIECZEŃSTWO DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG BEZPOŚREDNIO OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW W POMIESZCZENIACH PASAŻERSKICH

CERTIFICATE IN SAFETY TRAINING FOR PERSONNEL PROVIDING DIRECT SERVICE TO PASSENGERS IN PASSENGER SPACES ON BOARD PASSENGER SHIPS

Niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych, wydawanie jasnych i precyzyjnych poleceń, sprawdzanie poprawności stosowania indywidualnych środków ratunkowych.

Wymagania wstępne: brak

czas trwania 1 dzień

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  I ZACHOWAŃ LUDZKICH

CERTIFICATE OF TRAINING IN CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BAHAVIOUR

Kierowanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych , stosowanie pokładowych procedur awaryjnych, optymalizowanie wykorzystania środków, kontrolowanie reakcji na sytuacje kryzysowe, kontrolowanie zachowania pasażerów i innych osób w sytuacjach kryzysowych, utrzymywanie skutecznej komunikacji.

Wymagania wstępne: brak

czas trwania 2 dni

BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ SZCZELNOŚĆ KADŁUBA NA STATKU PASAŻERSKIM TYPU RO-RO

CERTIFICATE OF TRAINING IN PASSENGER SAFETY , CARGO SAFETY AND HULL INTEGRITY ON RO-RO PASSENGER SHIPS

Przeprowadzanie operacji ładunkowych typu ro-ro, dokonywanie obliczeń statecznościowych, poprawne zabezpieczanie jednostek transportowych typu ro-ro, przeprowadzanie operacji zamykania i otwierania furt, luzków i włazów, kontrolowanie atmosfery w przestrzeniach ładunkowych typu ro-ro.

Wymagania wstępne:
 brak

czas trwania 2dni