Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STOPNIA WYŻSZEGO

ADVANCED FIRE FIGHTING

Szkolenie omawia teorię pożaru, prewencję pożarową na statku, organizację walki z pożarem, walkę z pożarami ładunków niebezpiecznych, ogólne procedury walki z pożarami.
Wymagane dokumenty: kurs pożarowy stopnia podstawowego

czas trwania 4 dni

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
MEDICAL FIRST AID

Szkolenie omawia budowę ciała i jego funkcje, badanie pacjenta, zatrucia, urazy kręgosłupa, oparzenia, złamania, zatrzymanie akcji serca, radiowe porady medyczne, farmakologię, opiekę nad sprzętem medycznym.
Wymagane dokumenty:  przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

czas trwania 2 dni

RATOWNIK MORSKI 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS

Szkolenie omawia wyposażenie statku w środki ratunkowe i ratownicze, techniki ewakuacji ze statków i zasady przetrwania na morzu, sygnalizację w niebezpieczeństwie środkami pirotechnicznymi, radiowe środki ratunkowe, obsługę łodzi ratunkowo-ratowniczej, udzielanie pierwszej pomocy rozbitkowi.
Wymagane dokumenty: aktualne świadectwo ITR

czas trwania 3 dni

STARSZY RATOWNIK MORSKI
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS

Znajomość budowy, konserwacji, naprawy i wyposażenia szybkich łodzi ratownicznych, kierowanie urządzeniami i środkami do opuszczania i podnoszenia szybkich łodzi ratowniczych, kierowanie podnoszeniem i opuszczaniem powszechnie stosowanej szybkiej łodzi ratowniczej, kierowanie szybką łodzią ratowniczą po jej opuszczeniu, obsługa silnika szybkiej łodzi ratowniczej.

Wymagane dokumenty: aktualne świadectwo ITR oraz ważne świadectwo ratownika morskiego

czas trwania 2 dni